DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3276

Nhan đề: Các thành tố văn hóa ẩn chứa trong các hình thức ngôn ngữ Nga và việc truyền đạt chúng trong quá trình giảng dạy tiếng Nga cho người Việt Nam
Tác giả: Lê, Xuân Thức
Từ khoá: Tiếng Nga
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3276
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Le Xuan Thuc.pdfMục lục1,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback