Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3276
Title: Các thành tố văn hóa ẩn chứa trong các hình thức ngôn ngữ Nga và việc truyền đạt chúng trong quá trình giảng dạy tiếng Nga cho người Việt Nam
Authors: Lê, Xuân Thức
Keywords: Tiếng Nga
Giáo dục đại học
Issue Date: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3276
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Xuan Thuc.pdfMục lục1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.