Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3275
Title: Nghiên cứu biến tính dầu thực vật bằng alcool (esterification) để sử dụng làm nhiên liệu diesel (bio-diesel), giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng sản phẩm phụ có giá trị cao
Authors: Lê, Thị Như Ý
Trương, Hữu Trì
Nguyễn, Thanh Sơn
Keywords: Dầu thực vật
Nhiên liệu diesel
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3275
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Nhu Y.pdfMục lục3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.