Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3274
Title: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần và hoạt tính sinh học một số hợp chất hóa học trong lá gai xanh
Authors: Tán, Đức
Lê, Thị Như Quỳnh
Nguyễn, Phú Nghĩ
Keywords: Lá gai xanh
Hợp chất hóa học
Hoạt tính sinh học
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3274
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Nhu Quynh.pdfMục lục3.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.