Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3273
Title: Nghiên cứu phân tích, đánh giá hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng, độc hại trong một số nguồn nước khu công nghiệp Hòa Khánh - quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Mùi
Nguyễn, Thị Hường
Giang, Thị Kim Liên
Trần, Thị Ngọc Bích
Keywords: Ô nhiễm nguồn nước
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3273
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Mui.pdfMục lục4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.