Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3268
Title: Sử dụng video và các chương trình vi tính để dạy giao tiếp lời nói bằng tiếng Nga trong các trường đại học chuyên ngữ
Authors: Lê, Mai Anh
Keywords: Tiếng Nga
Giáo dục đại học
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3268
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Mai Anh.pdfMục lục3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.