Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3266
Title: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác tuyển sinh sau đại học và quản lý khoa học công nghệ tại đại học Đà Nẵng
Authors: Lê, Kim Hùng
Nguyễn, Hoàng Việt
Võ, Đình Nam
Trương, Lê Bích Trâm
Keywords: Phần mềm tuyển sinh
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3266
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Kim Hung.pdfMục lục2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.