Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3259
Title: Một số đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá cho chương trình cao học tại Việt Nam
Authors: Dương, Mộng Hà
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Giáo dục sau đại học
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3259
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Mong Ha.pdfMục lục2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.