Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3258
Title: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động khu vực duyên hải miền trung từ nay đến năm 2010
Authors: Đoàn, Thị Lan Phương
Keywords: Nguồn nhân lực
Lực lượng lao động
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3258
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thi Lan Phuong.pdfMục lục4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.