Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3257
Title: Những giải pháp chủ yếu nhằm gắn đào tạo với việc sử dụng hiệu quả đội ngũ quản lý kinh tế trình độ đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Gia Dũng
Đào, Hữu Hòa
Nguyễn, Thị Như Liêm
Lê, Bảo
Keywords: Quản trị nhân sự
Cán bộ quản lý kinh tế
Issue Date: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3257
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Gia Dung.pdfMục lục5.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.