Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3256
Title: Động từ chuyển động tiếng Nga trong câu với nghĩa trừu tượng và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt
Authors: Đỗ, Xuân Sáu
Nguyễn, Thị Hải Thanh
Keywords: Động từ tiếng Nga
Tiếng Nga
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3256
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Xuan Sau.pdfMục lục2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.