Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3255
Title: Hoàn thiện tiến trình lựa chọn kênh phân phối của các xí nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến
Authors: Đỗ, Ngọc Mỹ
Đặng, Văn Mỹ
Keywords: Kênh phân phối
Dệt may
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3255
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Ngoc My.pdfMục lục3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.