Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3252
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học địa lý lớp 10 cải cách giáo dục (ban KHXH-NV) ở trường trung học phổ thông và nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm địa lý
Authors: Đậu, Thị Hòa
Keywords: Hệ thống trắc nghiệm
Địa lý
Giáo dục trung học
Dạy địa lý
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3252
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dau Thi Hoa.pdfMục lục2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.