Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3251
Title: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho các trang trại trên địa bàn duyên hải miền trung
Authors: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Trang trại
Sản phẩm nông nghiê
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3251
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Huu Hoa2.pdfMục lục3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.