Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3059
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích lũy sinh khối tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) trong nuôi cấy tế bào dịch huyền phù
Authors: Võ, Châu Tuấn
Keywords: Nghệ đen
Tế bào dịch huyền phù
Issue Date: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3059
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Chau Tuan.pdfMục lục2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.