DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3059

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích lũy sinh khối tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) trong nuôi cấy tế bào dịch huyền phù
Tác giả: Võ, Châu Tuấn
Từ khoá: Nghệ đen
Tế bào dịch huyền phù
Năm xuất bản: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3059
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vo Chau Tuan.pdfMục lục2,8 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback