Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3055
Title: Nghiên cứu việc sử dụng tiểu từ trong tiếng Nga đối chiếu với các thành tố tương đương trong tiếng Việt (dựa trên ngữ liệu tác phẩm văn học "Sông Đông êm đềm" của Sô-lô-khốp)
Authors: Trần, Thị Hiền
Keywords: Ngôn ngữ đối chiếu
Tiếng Nga
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3055
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Hien.pdfMục lục2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.