DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3055

Nhan đề: Nghiên cứu việc sử dụng tiểu từ trong tiếng Nga đối chiếu với các thành tố tương đương trong tiếng Việt (dựa trên ngữ liệu tác phẩm văn học "Sông Đông êm đềm" của Sô-lô-khốp)
Tác giả: Trần, Thị Hiền
Từ khoá: Ngôn ngữ đối chiếu
Tiếng Nga
Năm xuất bản: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3055
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tran Thi Hien.pdfMục lục2,96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback