Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3054
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3054
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Dinh Khoi Nguyen.pdfMục lục3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.