Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3052
Title: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Hoàng, Tùng
Lê, Quang Đức
Lê, Văn Huy
Keywords: Cạnh tranh
Doanh nghiệp
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3052
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Truong Son.pdfMục lục4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.