Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3050
Title: Câu nhân xưng khái quát tiếng Nga và các cấu trúc biểu đạt tương đương trong tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hải Thanh
Đỗ, Xuân Sáu
Keywords: Tiếng Nga
Tiếng Việt
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3050
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hai Thanh.pdfMục lục3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.