Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3045
Title: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn thực hành tiếng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Nga
Authors: Nguyễn, Đức Hùng
Nguyễn, Văn Hiện
Keywords: Tiếng Nga
Giáo dục đại học
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3045
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duc Hung.pdfMục lục2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.