Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3040
Title: Nghiên cứu quá trình chiết tách, làm giàu tinh chế và xác định lượng vết diclodiphenyl tricloetan (ĐT), hexaclo xiclohexan (HCH), policlobiphenyl (PCB) và hexaclobenzen (HCB) trong một số loài nhuyễn thể
Authors: Lê, Thị Mùi
Keywords: Loài nhuyễn thể
Diclodiphenyl tricloetan (DDT)
Hexaclo xiclohexan (HCH)
Policlobiphenyl (PCB)
Hexaclobenzen (HCB)
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3040
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Mui.pdfMục lục2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.