DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3038

Nhan đề: Nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học phục vụ công tác giáo dục trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê, Quang Sơn
Đào, Vân Hồng
Nguyễn, Thị Kim Xuân
Từ khoá: Giáo viên tiểu học
Giáo dục tiểu học
Năm xuất bản: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3038
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Le Quang Son.pdfMục lục2,71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback