Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3032
Title: Nghiên cứu các căn cứ xếp hạng doanh nghiệp nhà nước (khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
Authors: Hoàng, Tùng
Nguyễn, Tri Phương
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3032
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Tung.pdfMục lục2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.