Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3019
Title: Nghiên cứu hiện trạng phát triển và đề xuất các biện pháp định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường ở các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đậu, Thị Hòa
Keywords: Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Môi trường
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3019
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dau Thi Hoa.pdfMục lục1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.