DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2999

Nhan đề: Nghiên cứu đưa lý thuyết phần tử hữu hạn và thiết kế mô phỏng bằng phần mềm ứng dụng phần tử hữu hạn vào giảng dạy cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành cơ khí
Tác giả: Trần, Quốc Việt
Từ khoá: Phần tử hữu hạn
Phần mềm ứng dụng
Cơ khí
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2999
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tran Quoc Viet.pdfMục lục1,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback