Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2999
Title: Nghiên cứu đưa lý thuyết phần tử hữu hạn và thiết kế mô phỏng bằng phần mềm ứng dụng phần tử hữu hạn vào giảng dạy cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành cơ khí
Authors: Trần, Quốc Việt
Keywords: Phần tử hữu hạn
Phần mềm ứng dụng
Cơ khí
Giáo dục đại học
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2999
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Quoc Viet.pdfMục lục1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.