Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2984
Title: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch các tệp tin của các mô đun trong Pro-engineer thành các chương trình gia công và đo cho máy CNC và CMM
Authors: Lê, Cung
Keywords: Phần mềm biên dịch
Máy CNC
Máy CMM
Pro-engineer
Issue Date: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2984
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cung.pdfMục lục2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.