DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2984

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch các tệp tin của các mô đun trong Pro-engineer thành các chương trình gia công và đo cho máy CNC và CMM
Tác giả: Lê, Cung
Từ khoá: Phần mềm biên dịch
Máy CNC
Máy CMM
Pro-engineer
Năm xuất bản: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2984
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Le Cung.pdfMục lục2,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback