Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2979
Title: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu "Lao động nghề nghiệp và môi trường" phục vụ giản dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy gnheef thuộc khối công nghệ
Authors: Bùi, Văn Ga
Keywords: Môi trường
Lao động nghề nghiệp
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2979
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Van Ga.pdfMục lục4.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.