Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2696
Title: Thực trạng và giải pháp dạy tiếng Việt ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng
Authors: Vũ, Thị Thịnh
Keywords: Dạy tiếng Việt
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2696
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thinh.pdfMục lục352.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.