DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2686

Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát thông minh
Tác giả: Võ, Như Tiến
Nguyễn, Tấn Hòa
Nguyễn, Hữu Nguyên
Từ khoá: Hệ thống giám sát thông minh
PLC
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2686
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vo Nhu Tien.pdfMục lục585,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback