Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2679
Title: Thực trạng việc công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Authors: Lê, Hương Thủy
Keywords: Thực trạng tài chính
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2007-04
Description: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1. Trang 6-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2679
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0044.pdf3 trang966.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.