Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2665
Title: Nghiên cứu điều khiển quá trình động lực học cụm truyền động mô tơ thủy lực - vít me tạo chuyển động tịnh tiến
Authors: Trần, Xuân Tùy
Keywords: Truyền động mô tơ thủy lực
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2665
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Xuan Tuy.pdfMục lục2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.