Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2664
Title: Cần có nhận thức đúng về thị trường OTC và chỉ số P/E khi đầu tư cổ phiếu trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta
Authors: Tạ, Thị Lệ Yên
Keywords: Thị trường OTC
Chỉ số P/E
Issue Date: 2007-03-01
Description: Thị trường tài chính tiền tệ, số 5(217), tháng 3/2007. Trang 21-22,37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2664
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0054.pdf3 trang894.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.