DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2664

Nhan đề: Cần có nhận thức đúng về thị trường OTC và chỉ số P/E khi đầu tư cổ phiếu trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta
Tác giả: Tạ, Thị Lệ Yên
Từ khoá: Thị trường OTC
Chỉ số P/E
Năm xuất bản: 2007-03-01
Mô tả: Thị trường tài chính tiền tệ, số 5(217), tháng 3/2007. Trang 21-22,37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2664
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0054.pdf3 trang894,77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback