Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2645
Title: Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho đào tạo nghề ở Việt Nam. Thực trạng và kiến nghị
Authors: Trần, Xuân Hải
Keywords: Nguồn đầu tư
Nguồn vốn
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 2(43). Trang 7-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2645
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0034.pdf3 trang839.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.