Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2580
Title: Nghiên cứu sử dụng phương pháp enzym để sản xuất chế phẩm giàu đạm từ phế liệu hải sản dùng cho thức ăn nuôi tôm
Authors: Trần, Thị Xô
Keywords: Phương pháp enzym
Sản xuất chế phẩm từ phế liệu hải sản
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2580
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Xo.pdfMục lục3.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.