Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2579
Title: Công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
Authors: Phan, Văn Tâm
Keywords: Xúc tiến đầu tư
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2007-01
Description: Tạp chí cộng sản - chuyên đề cơ sở, số 1. Trang 37-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2579
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0027.pdf3 trang914.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.