DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2573

Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VXWORKS và PETRI NET : ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại cơ sở đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng
Tác giả: Trần, Đình Khôi Quốc
Dương, Quốc Bảo
Hồ, Văn Quảng Phú
Từ khoá: Tự động hóa
Dây chuyền Saphir
Năm xuất bản: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2573
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tran Dinh Khoi Quoc.pdfMục lục4,08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback