Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2573
Title: Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VXWORKS và PETRI NET : ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại cơ sở đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng
Authors: Trần, Đình Khôi Quốc
Dương, Quốc Bảo
Hồ, Văn Quảng Phú
Keywords: Tự động hóa
Dây chuyền Saphir
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2573
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Dinh Khoi Quoc.pdfMục lục4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.