Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2565
Title: Mô hình toán trong điều tiết tối ưu đa mục tiêu trường hợp tưới chính phát điện kết hợp
Authors: Phan, Văn Hùng
Keywords: Tưới tiêu cây trồng
Thủy điện
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2565
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Van Hung.pdfMục lục1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.