Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2547
Title: Nghiên cứu khả năng thông hành và phạm vi sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam
Authors: Phan, Cao Thọ
Keywords: Nút giao thông
Tín hiệu đèn
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2547
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Cao Tho.pdfMục lục3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.