Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2534
Title: Nâng cao tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong hệ thống thông tin sợi quang quốc gia ghép kênh theo bước sóng (WDM) tốc độ cao có các bộ khuếch đại quang (EDFA) mắc chuỗi
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Nguyễn, Tấn Hưng
Trần, Anh Vũ
La, Đình Phú
Keywords: Tín hiệu
Kỹ thuật điện tử
Hệ thống thông tin sợi quang
Bộ khuếch đại quang
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2534
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Tuan.pdfMục lục3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.