Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2523
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán
Authors: Nguyễn, Tấn Khôi
Trần, Hồ Thủy Tiên
Nguyễn, Văn Nguyên
Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Hệ thống hỗ trợ tính toán
Hệ thống xử lý song song
Môi trường phân tán
Issue Date: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2523
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tan Khoi.pdfMục lục2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.