DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2474

Nhan đề: Thiết kế chế tạo bộ kết hợp công suất kiểu vi sai tốc độ dùng trong hệ thống động lực ô tô Hybrid điện - nhiệt (LPG) 02 chỗ ngồi
Tác giả: Hồ, Sĩ Xuân Diệu
Từ khoá: Hệ thống động lực ô tô
Công suất kiểu vi sai tốc độ
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2474
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ho Si Xuan Dieu.pdfMục lục6,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback