Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2353
Title: Về đầu tư nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Authors: Lê, Vân Ý
Keywords: Nguồn đầu tư
Đầu tư gián tiếp
Issue Date: 2007
Description: Thông tin khoa học xã hội, số 7. Trang 17-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2353
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0011.pdf6 trang1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.