DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2349

Nhan đề: Thu hút vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập
Tác giả: Lê, Đăng Quang
Từ khoá: Nguồn đầu tư
Quá trình hội nhập
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Nghiên cứu trao đổi. Trang 48-52
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2349
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0009.pdf5 trang1,4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback