Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2349
Title: Thu hút vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập
Authors: Lê, Đăng Quang
Keywords: Nguồn đầu tư
Quá trình hội nhập
Issue Date: 2005
Description: Nghiên cứu trao đổi. Trang 48-52
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2349
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0009.pdf5 trang1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.