Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2060
Title: Đổi mới nội dung và phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên
Authors: Hoàng, Đức Thịnh
Keywords: Đào tạo
Giáo viên
Chất lượng
Issue Date: 2004-07
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 91-07/2004. Tr. 22-23.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2060
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0313.pdf524.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.