DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Xã hội : [9]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Văn hóa quản lý trong việc xây dựng văn hóa học đường

 Việc làm - thực trạng và những vấn đề bất cập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 Hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở huyện M'Đrắc

 Xóa đói, giảm nghèo: nhìn từ góc đội kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

 Công bằng xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế trong chính sách giảm nghèo

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback