Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1663
Title: Chứng khoán hóa các khoản cho vay - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ở các ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Chứng khoán
Vốn vay
Tín dụng
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 7(219), Tr. 25-26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1663
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0432.pdf561.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.