Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1640
Title: Kinh nghiệm phát triển thị trường tín dụng nông thôn của một số nước Châu Á và bài học đối với Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Khanh
Keywords: Thị trường tín dụng
Châu Á
Việt Nam
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 7, Tr. 41-44,29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1640
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0434.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.