DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >

Tu từ học : [4]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Vấn đề ẩn dụ trong câu đố

 Giá trị thi pháp từ pháp tên gọi nhân vật Chí Phèo

 Bước đầu khảo sát ẩn dụ tình cảm trong thành ngữ Tiếng Hán và Tiếng Việt

 Cú - đơn vị nghiên cứu hành động cầu khiến trong thơ Tiếng Việt

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback