Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1544
Title: Một số nét về chuẩn đánh giá công tác tổ chức và quản lí nhà trường phổ thông của nước Mĩ
Authors: Trần, Thị Bích Liễu
Keywords: Giáo dục
Đánh giá
Phổ thông
Mỹ
Nhà trường
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 158-(kỳ 2-3/2007). Tr. 47-48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1544
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0190.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.