Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1346
Title: Đặc trưng hành chức của nhóm từ vựng ngữ nghĩa động từ nói năng với nghĩa bàn bạc trong tiếng Việt
Authors: Lưu, Bá Minh
Keywords: từ vựng
ngữ nghĩa
động từ
tiếng Việt
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 7/2009, Trang 1-4
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1346
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0058.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.