Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10606
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình SCOR trong cải tiến quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Đà Nẵng
Other Titles: The research on application of SCOR model to improve supply chain of small and medium enterprises in Da Nang city, Viet Nam
Authors: Hồ, Dương Đông
Keywords: Mô hình SCOR
Chuỗi cung ứng
Thực hành tốt nhất
Quy trình lựa chọn
Các nước phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 98 - 101.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10606
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungMoHinhRCOR.TT.pdfTóm tắt92.43 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungMoHinhRCOR.TV.pdfNội dung399.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.